Nederlands (Dutch)

Boek

Tuffrey-Wijne I (2014) Hoe breng je slecht nieuws aanmensen met een verstandelijke beperking? Een handleiding voor familie, begeleiders en andere professionals. Houten: Bohn stafleu van Loghum

Vertaald uit het Engels. Oorspronkelijke titel:
How to break bad news to people with intellectual disabilities: a guide for carers and professionals

 

Artikelen

Wagemans A, Van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Proot I, Bressers W, Metsemakers J, Tuffrey-Wijne I, Groot M, Curfs L (2017) Het niet reanimeren bij mensen met een verstandelijke beperking onderstreept het belang van overleg. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 35 (1), 24-26

Tuffrey-Wijne I (2016) Samen onderzoek doen. Markant

Tuffrey-Wijne I (2007) Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: zijn palliatieve zorgverleners er klaar voor? Pallium 9 (4), 22-25

Tuffrey-Wijne I, Curfs L (2006) Redactioneel (Editorial). Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperking 32 (3), 141-142

Tuffrey-Wijne I, Hollins S, Curfs L (2006) Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: het perspectief van palliatieve zorgverleners. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperking 32 (3), 157-169

Tuffrey-Wijne I, Hollins S, Curfs L (2006) Zorg rond het levenseinde: het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking. Een verkennende studie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperking 32 (3), 170-180

Tuffrey-Wijne I (2005) Pallliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: “Waarom werd mij niets verteld?”. Pallium 7 (4), 10-13

Artikelen over Irene Tuffrey-Wijne

De Koning J (2014) ‘Je kunt het niet op een briefje geven’. Markant

De Koning J (2013) Meer resultaat. Markant

Wichink Kruit I (2013) Betere resultaten bij onderzoek als mensen met beperking zelf meedoen. Markant

Ruppert M (2008) ‘There are many different ways up the mountain’: Een ontmoeting met Irene Tuffrey-Wijne. Cupertino 21 (1), 14-16

Hermsen M (2008) Vanuit het eigen perspectief: De visie van Irene Tuffrey-Wijne op palliatieve zorg. Cupertino 21 (1), 17-19

Kennislink (2007) Recht op uitleg, recht op zorg. Research Magazine Universiteit Maastricht